Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha

Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha

Архитектурен детайл от гробницата-мавзолей / Architectural detail of the tomb-mausoleum
4 в. пр. Хр. / 4thcentury BC
Снимка: Диана Димитрова / Photo: Diana Dimitrova
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Скалноизсечени седалки (тронове) с поглед на изток, с. Розовец, община Брезово
Казанлъшка гробница: детайл от сцената в купола
Фасада на съоръжението под Жаба могила/The façade construction under Zhaba Mogila tumulus
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha