Ахемениди

Ἀχαιμένης, стперс. Haxāmaniš

Царска династия в древна Персия, назована по името на легендарния й основател цар Ахeмен, просъществувала от VІ до ІV в.пр.Хр., вкл. Религия - Зороастризъм, с върховен бог Ахурамазда.

Веселка Манавска