Пиреней

Pyreneus - тракийски цар в Давлида и Фокида

Известен е от Metamorphoses на Овидий [Ovid. Metam. 5.270-300], който пише, че тракийският цар П. с войска завзема Давлида и Фокида и властва без да зачита никакви закони. Той пресреща музите и ги кани в дома си, докато отмине бурята и лошото време, но когато Мнемонидите се канят да си тръгнат, тракийският цар решава да ги изнасили; те излитат с крилете си, но П. се качва на покрива с думите: “Дето е вашият път - се провиква, - и моят там води,” след което заслепен се хвърля от високата кула, пада на лицето, разбива черепа си и кръвта му изтича в земята.

Пламен Петков 

Литература:

Lemprière 1812: Lemprière J. Classical Dictionary, London, 1812.